AL Finance

Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych
i informacji dla Klientów


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Małgorzata Bińczycka iod@alfinance.pl

 

AL Finance działa we współpracy z:

- PZU SA
- PZU Życie SA
- STU ERGO Hestia SA
- TU COMPENSA SA - Vienna Insurance Group
- INTERRISK TU SA - Vienna Insurance Group
- TUiR WARTA SA
- TU EUROPA SA
- TU na Życie EUROPA SA
- AXA FRANCE IARD SA oddział w Polsce
- INTER PARTNER ASSISTANCE oddział w Polsce
- EUROP ASSISTANCE SA oddział w Irlandii

Poniżej znajdą Państwo potrzebne dokumenty i informacje od ww. towarzystw ubezpieczeniowych.

POBIERZ DOKUMENTY