DOFINANSOWANIE Z EBI

Finansowanie inwestycji na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta leasingu.


msp

oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw

europa

współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)

skarbonka

finansowanie na preferencyjnych warunkach

unia

korzyści gwarantowane przez instytucję unijną

doradca

kompleksowe wsparcie ekspertów Alior Leasing

wsparcie

szeroka paleta dodatkowych produktów


Europejski Bank Inwestycyjny (www.eib.org) jest bankiem Unii Europejskiej o charakterze non-profit udzielającym kredytów długoterminowych. Do jego zadań należy m.in. przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarczej i społecznej spójności krajów członkowskich UE.  Dzięki najlepszemu z możliwych ratingów na rynkach kapitałowych (AAA) EBI może pożyczać na preferencyjnych warunkach na międzynarodowych rynkach kapitałowych środki finansowe, które następnie przekazuje ostatecznym beneficjentom kredytowym.

Alior Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bank Inwestycyjnym pozyskuje środki finansowe, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z finansowania inwestycji na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta leasingu.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
- małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) zatrudniające mniej niż 250 pracowników
- przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (MidCaps) z liczbą pracowników w przedziale od 250 do 3000
- branże wyłączone z finansowania: produkcja broni i amunicji, produkcja ekwipunku i infrastruktury militarnej lub policyjnej, działalność ograniczająca wolność i indywidualne prawa człowieka, działalność mająca negatywny wpływ na środowisko, hazard, przemysł tytoniowy, testy na zwierzętach o ile nie stosują się do „Konwencji Rady Europy o ochronie zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych”; inna działalność kontrowersyjna etycznie lub moralnie, działalność wyłącznie deweloperska, finansowanie transakcji na instrumentach finansowych, finansowanie ceł, finansowanie zagospodarowania nieruchomości, udzielanie kredytu konsumenckiego
- łączny koszt każdego z Projektów nie może przekroczyć równowartości 12,5 mln EUR

Nasi eksperci i Partnerzy służą Państwu pomocą.

Zapytaj o ofertę