SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.

List of documents
and information for Clients


Insurance Service operates on the commission of:
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
- AXA France IARD Societe Anonyme
- Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

Please find the necessary documents and information regarding the aforementioned insurance companies below.

DOWNLOAD DOCS