KOMUNIKATY

Kontakt dla mediów:
rzecznik_prasowy@aliorleasing.pl


4.08.2021 – Alior Leasing sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru zgłoszeń w ramach postępowania oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.
4.08.2021 – Alior Leasing sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru zgłoszeń w ramach postępowania oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka i operacji.
4.08.2021 – Alior Leasing sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru zgłoszeń w ramach postępowania oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży.
4.08.2021 – Alior Leasing sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru zgłoszeń w ramach postępowania oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów.

16.06.2021 - Alior Leasing Sp z o.o. Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu
16.06.2021 - Alior Leasing Sp z o.o. Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka i operacji
16.06.2021 - Alior Leasing Sp z o.o. Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży
16.06.2021 - Alior Leasing Sp z o.o. Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów

13.01.2021 - Alior Leasing dołączył do grona partnerów biznesowych ARP Leasing
06.04.2020 - Alior Leasing przeznaczył 100 tys. zł na walkę z koronawirusem
18.03.2020 - Pomoc dla Klientów dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa


Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu 

Podstawowe wymagania:

- kandydat/ka nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze ani wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- kandydat/ka nie może być zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- kandydat/ka nie może pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej lub

- aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata/ki nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ocena kwalifikacji kandydata dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o Kwestionariusz oceny stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia (pobierz TUTAJ), CV oraz przedstawione referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres spółki:

 Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

 lub mailowo na adres:

radanadzorcza@aliorleasing.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.

 


Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzka i operacji

Podstawowe wymagania:

-    kandydat/ka nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze ani wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

-    kandydat/ka nie może być zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

-    kandydat/ka nie może pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej lub

-    aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata/ki nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ocena kwalifikacji kandydata dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o Kwestionariusz oceny stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia (pobierz TUTAJ), CV oraz przedstawione referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres spółki:

 Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

 lub mailowo na adres:

radanadzorcza@aliorleasing.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.

 


Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży

Podstawowe wymagania:

-    kandydat/ka nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze ani wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

-    kandydat/ka nie może być zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

-    kandydat/ka nie może pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej lub

-    aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata/ki nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ocena kwalifikacji kandydata dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o Kwestionariusz oceny stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia (pobierz TUTAJ), CV oraz przedstawione referencje.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres spółki:

 Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

lub mailowo na adres:

radanadzorcza@aliorleasing.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.

 


Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - Informuje o prowadzonym postępowaniu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów

 Podstawowe wymagania:

- kandydat/ka nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze ani wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- kandydat/ka nie może być zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- kandydat/ka nie może pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej lub

- aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata/ki nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ocena kwalifikacji kandydata dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o Kwestionariusz oceny stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia (pobierz TUTAJ), CV oraz przedstawione referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres spółki:

 Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

lub mailowo na adres:

radanadzorcza@aliorleasing.pl

 W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.

 


Informacja prasowa 13.01.2021 r.

Alior Leasing dołączył do grona partnerów biznesowych ARP Leasing

Alior Leasing dołączył do grona partnerów biznesowych ARP Leasing, spółki z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Celem współpracy jest wsparcie finansowe Przedsiębiorców z branży transportowo – autokarowej, którzy w wyniku trwającego lockdownu gospodarki notują problemy z płynnością finansową.

13 stycznia 2021 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ARP Leasing a Alior Leasing sp. z o.o. - jednym z istotnych uczestników branży leasingowej w Polsce. Porozumienie zakłada współpracę przy refinansowaniu przez ARP Leasing umów leasingowych połączonym z 12-to miesięczną karencją w spłacie rat. Alior Leasing jest kolejnym ogólnopolskim Partnerem Spółki, z którym nawiązano współpracę w tym zakresie. 

Pandemia koronawirusa stanowi duże wyzwanie dla polskiej gospodarki. Jesteśmy tego świadomi, dlatego w tych trudnych czasach spółka Alior Leasing, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, wprowadziła liczne rozwiązania, ułatwiające dalsze, bezpieczne prowadzenie działalności. Porozumienie podpisane z ARP Leasing, to kolejne działanie, które zgodnie z wypracowanymi rozwiązaniami w przyszłości umożliwi naszym klientom skorzystanie z dodatkowych instrumentów finansowych. Cieszymy się, że łącząc siły z ARP Leasing z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, możemy wspólnie wspierać polskich przedsiębiorców i ich biznesy – podkreśla Seweryn Kowalczyk, Prezes Alior Leasing.

- Agencja Rozwoju Przemysłu od początku trwania wiosennego lockdown’u, oferuje polskim przedsiębiorcom pakiet rozwiązań w ramach Programu Tarczy Antykryzysowej. Jednym z istotnych elementów rozwiązań przygotowanych przez rząd, jest refinansowanie umów leasingu dla sektora transportu ciężarowego i autokarowego oferowanego przez ARP Leasing – Spółkę z Grupy ARP. Obserwowana przez nas skala potrzeb wsparcia płynności przedsiębiorców, korzystających z finansowania leasingiem środków transportu w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych powoduje, iż nieustająco podejmujemy działania zwiększające możliwość skorzystania z tego instrumentu w ramach ARPTarczy. Cieszy mnie bardzo kolejne Porozumienie zawarte dziś z Alior Leasing. Jestem przekonany, że nasza współpraca pozwoli na dalsze rozszerzenie skali dostępności tego instrumentu - ocenia Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Porozumienie zawarte z Alior Leasing jest kolejną umową o współpracy, po Millennium Leasing, PKO Leasing i Pekao Leasing. Cieszę się na tak pozytywny odzew komercyjnego środowiska leasingowego, na zaproszenie do współpracy, mającej na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu, będziemy mogli dotrzeć z ofertą Tarczy Antykryzysowej do jeszcze szerszego grona polskich firm z branży transportowo - autokarowej. Trwająca już wiele miesięcy, trudna sytuacja gospodarcza wymaga wychodzenia poza przyjęte schematy i nieustannego poszukiwania rozwiązań, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać finansowo najbliższe miesiące. Zawarte przez ARP Leasing i Alior Leasing porozumienie zakłada spójne i partnerskie podejście w zasadach ubiegania się i skorzystania z refinansowana dotychczasowych umów dla przedsiębiorców, będących w przejściowych kłopotach związanych z koniecznością utrzymania płynności finansowej– mówi Wojciech Miedziński – Prezes ARP Leasing.

 


Informacja prasowa 06.04.2020 r.

Alior Leasing przeznaczył 100 tys. zł na walkę z koronawirusem

Alior Leasing włącza się w akcję pomocy dla instytucji i podmiotów walczących ze skutkami pandemii koronawirusa. Spółka przekazała na rzecz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii kwotę 100 tys. zł na zakup najpilniejszych i najbardziej potrzebnych środków walki ze skutkami koronawirusa, jak np. testy, środki higieny czy ubrania ochronne dla służb medycznych. To kolejna, po wprowadzeniu ułatwień dla klientów, inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii.

- Nasze działania wpisują się w poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, jaka w obliczu zagrożenia pandemią wymaga zjednoczenia się wokół wspólnego celu. Chcemy nieść pomoc celową i skuteczną, dlatego w odpowiedzi na prośbę Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przekazaliśmy kwotę 100 000 zł na zakup najbardziej potrzebnych w kraju środków medycznych do walki ze skutkami koronawirusa. Jako instytucja finansowa, pełniąc też rolę instytucji zaufania publicznego, chcemy być dla wszystkich naszych interesariuszy partnerem nie tylko na dobre, ale także i gorsze czasy – mówi Maciej Tymusz, Prezes Zarządu Alior Leasing Sp. z oo.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii to jednostka prowadząca na rzecz bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, działalność profilaktyczną, diagnostyczną, informacyjną w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii. 

- Na miarę naszych możliwości chcemy wspomóc instytucje niosące pomoc w walce ze skutkami koronawirusa. To nasza szczególna odpowiedzialność jako spółki Alior Banku będącego częścią Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środowo-Wschodniej. Jako organizacja relatywnie młoda i rozwijająca się podjęliśmy decyzję o przekazaniu 100.000 zł na rzecz Instytutu, który jest kluczową jednostką w Polsce wykonywującą badania w walce z koronawirusem. Pomoc niesiemy też dla naszych klientów, którym od kilku tygodni zapewniamy serwis pozwalający w trybie przyspieszonym na znaczące obniżenie wysokości spłaty rat leasingowych. Tak pojmujemy naszą odpowiedzialność i szczególną pozycję partnera dla polskich firm – mówi Mariusz Kolankowski, Członek Zarządu Alior Leasing Sp. z o.o.

W połowie marca Alior Leasing w trosce o swoich  klientów zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa. Firma wprowadziła możliwość obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy, zgodnie z rekomendacjami rządu RP oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców. 

Pakiet ulg przygotowany przez spółkę obejmuje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3PA miesięcy. Pomoc jest udzielana klientom, których problemy finansowe są efektem ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Firma ma tu na uwadze klientów z branż szczególnie zagrożonych ekonomicznie sytuacją związaną z koronawirusem.  Rozwiązanie Alior Leasing jest przygotowane w sposób przystępny dla klienta – usługa jest uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną. Wystarczy, aby klient złożył uproszczony wniosek. 

 


Informacja prasowa 18.03.2020 r.

W trosce o Klientów Alior Leasing zapowiada pomoc dla Klientów dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa. Firma wprowadza możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy, w zgodzie z rekomendacjami rządu RP oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców. 

Nie tylko sektor bankowy obiecuje pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Pakiet ulg przygotował również Alior Leasing. Jednym z kluczowych udogodnień będzie – w uzasadnionych przypadkach – możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy. Pomoc będzie udzielana Klientom, których problemy finansowe wynikają wprost z ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Firma ma tu na uwadze Klientów z branż szczególnie zagrożonych ekonomicznie sytuacją związaną z koronawirusem.  

Rozwiązanie Alior Leasing jest przygotowane w sposób przystępny dla Klienta – usługa może być uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną. Wystarczy, aby Klient złożył uproszczony wniosek. Firma chce w ten sposób szybko, w trybie pilnym i priorytetowym, analizować wnioski Klientów, aby w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach czasowo bardzo istotnie obniżyć wysokość rat leasingowych.

Zarząd Alior Leasing na bieżąco monitoruje sytuację na rynku i zdaje sobie sprawę, że działalność Klientów spółki została poważnie zaburzona. 

- „Nasze działania wpisują się w inicjatywę Związku Banków Polskich odnośnie kredytobiorców. Leasing to bowiem alternatywny do kredytu bankowego produkt dla polskich przedsiębiorców. W okresie tak poważnego zagrożenia dla płynności finansowej często tworzonych latami rodzimych przedsiębiorstw, czujemy się jako Alior Leasing w obowiązku udzielić im wszelkiej możliwej pomocy. Chcemy być dla nich partnerem nie tylko na dobre, ale także i te gorsze czasy” – mówi Maciej Tymusz, Prezes Zarządu Alior Leasing Sp. z oo.

Małe i średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa stanowią istotny element portfela Alior Leasing i strategii spółki. To właśnie one są
w ocenie Alior Leasing szczególnie eksponowane na ryzyko przestojów w biznesie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Firma będzie szczególnie przyglądać się zwłaszcza temu segmentowi rynku. 

- „To nasza szczególna odpowiedzialność, by na miarę naszych możliwości wspomóc polskich przedsiębiorców w tym trudnym dla sytuacji gospodarczej momencie. Tak pojmujemy nie tylko naszą rolę jako instytucji finansowej, pełniącej funkcję instytucji zaufania społecznego, ale też naszą szczególną pozycję partnera dla polskich firm” – dodaje Prezes Maciej Tymusz.

 

Dodatkowych informacji Klienci Alior Leasing mogą otrzymać korzystając ze zdalnych kanałów dostępu poprzez:

 

Zarząd Alior Leasing

POBIERZ DOKUMENTY