KOMUNIKATY

Kontakt dla mediów:
rzecznik_prasowy@aliorleasing.pl


06.04.2020 - Alior Leasing przeznaczył 100 tys. zł na walkę z koronawirusem
18.03.2020 - Pomoc dla Klientów dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa


Informacja prasowa 06.04.2020 r.

Alior Leasing przeznaczył 100 tys. zł na walkę z koronawirusem

Alior Leasing włącza się w akcję pomocy dla instytucji i podmiotów walczących ze skutkami pandemii koronawirusa. Spółka przekazała na rzecz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii kwotę 100 tys. zł na zakup najpilniejszych i najbardziej potrzebnych środków walki ze skutkami koronawirusa, jak np. testy, środki higieny czy ubrania ochronne dla służb medycznych. To kolejna, po wprowadzeniu ułatwień dla klientów, inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii.

- Nasze działania wpisują się w poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, jaka w obliczu zagrożenia pandemią wymaga zjednoczenia się wokół wspólnego celu. Chcemy nieść pomoc celową i skuteczną, dlatego w odpowiedzi na prośbę Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przekazaliśmy kwotę 100 000 zł na zakup najbardziej potrzebnych w kraju środków medycznych do walki ze skutkami koronawirusa. Jako instytucja finansowa, pełniąc też rolę instytucji zaufania publicznego, chcemy być dla wszystkich naszych interesariuszy partnerem nie tylko na dobre, ale także i gorsze czasy – mówi Maciej Tymusz, Prezes Zarządu Alior Leasing Sp. z oo.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii to jednostka prowadząca na rzecz bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, działalność profilaktyczną, diagnostyczną, informacyjną w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii. 

- Na miarę naszych możliwości chcemy wspomóc instytucje niosące pomoc w walce ze skutkami koronawirusa. To nasza szczególna odpowiedzialność jako spółki Alior Banku będącego częścią Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środowo-Wschodniej. Jako organizacja relatywnie młoda i rozwijająca się podjęliśmy decyzję o przekazaniu 100.000 zł na rzecz Instytutu, który jest kluczową jednostką w Polsce wykonywującą badania w walce z koronawirusem. Pomoc niesiemy też dla naszych klientów, którym od kilku tygodni zapewniamy serwis pozwalający w trybie przyspieszonym na znaczące obniżenie wysokości spłaty rat leasingowych. Tak pojmujemy naszą odpowiedzialność i szczególną pozycję partnera dla polskich firm – mówi Mariusz Kolankowski, Członek Zarządu Alior Leasing Sp. z o.o.

W połowie marca Alior Leasing w trosce o swoich  klientów zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa. Firma wprowadziła możliwość obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy, zgodnie z rekomendacjami rządu RP oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców. 

Pakiet ulg przygotowany przez spółkę obejmuje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3PA miesięcy. Pomoc jest udzielana klientom, których problemy finansowe są efektem ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Firma ma tu na uwadze klientów z branż szczególnie zagrożonych ekonomicznie sytuacją związaną z koronawirusem.  Rozwiązanie Alior Leasing jest przygotowane w sposób przystępny dla klienta – usługa jest uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną. Wystarczy, aby klient złożył uproszczony wniosek. 

 


Informacja prasowa 18.03.2020 r.

W trosce o Klientów Alior Leasing zapowiada pomoc dla Klientów dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa. Firma wprowadza możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy, w zgodzie z rekomendacjami rządu RP oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców. 

Nie tylko sektor bankowy obiecuje pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Pakiet ulg przygotował również Alior Leasing. Jednym z kluczowych udogodnień będzie – w uzasadnionych przypadkach – możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy. Pomoc będzie udzielana Klientom, których problemy finansowe wynikają wprost z ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Firma ma tu na uwadze Klientów z branż szczególnie zagrożonych ekonomicznie sytuacją związaną z koronawirusem.  

Rozwiązanie Alior Leasing jest przygotowane w sposób przystępny dla Klienta – usługa może być uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną. Wystarczy, aby Klient złożył uproszczony wniosek. Firma chce w ten sposób szybko, w trybie pilnym i priorytetowym, analizować wnioski Klientów, aby w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach czasowo bardzo istotnie obniżyć wysokość rat leasingowych.

Zarząd Alior Leasing na bieżąco monitoruje sytuację na rynku i zdaje sobie sprawę, że działalność Klientów spółki została poważnie zaburzona. 

- „Nasze działania wpisują się w inicjatywę Związku Banków Polskich odnośnie kredytobiorców. Leasing to bowiem alternatywny do kredytu bankowego produkt dla polskich przedsiębiorców. W okresie tak poważnego zagrożenia dla płynności finansowej często tworzonych latami rodzimych przedsiębiorstw, czujemy się jako Alior Leasing w obowiązku udzielić im wszelkiej możliwej pomocy. Chcemy być dla nich partnerem nie tylko na dobre, ale także i te gorsze czasy” – mówi Maciej Tymusz, Prezes Zarządu Alior Leasing Sp. z oo.

Małe i średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa stanowią istotny element portfela Alior Leasing i strategii spółki. To właśnie one są
w ocenie Alior Leasing szczególnie eksponowane na ryzyko przestojów w biznesie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Firma będzie szczególnie przyglądać się zwłaszcza temu segmentowi rynku. 

- „To nasza szczególna odpowiedzialność, by na miarę naszych możliwości wspomóc polskich przedsiębiorców w tym trudnym dla sytuacji gospodarczej momencie. Tak pojmujemy nie tylko naszą rolę jako instytucji finansowej, pełniącej funkcję instytucji zaufania społecznego, ale też naszą szczególną pozycję partnera dla polskich firm” – dodaje Prezes Maciej Tymusz.

 

Dodatkowych informacji Klienci Alior Leasing mogą otrzymać korzystając ze zdalnych kanałów dostępu poprzez:

 

Zarząd Alior Leasing