WNIOSEK O OBNIŻENIE RAT

 


Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do informacji prasowej Alior Leasing, z dnia 18 marca (https://aliorleasing.pl/page/informacje-prasowe), zapowiadającej pomoc dla Klientów dotkniętych problemami finansowymi, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, w trosce o dobro naszych Klientów, Zarząd Alior Leasing podjął decyzję o możliwości znaczącego obniżenia wysokości rat leasingowych/pożyczkowych na okres do 3 miesięcy.

W celu zachowania wysokiej jakości świadczonych usług, do procesu restrukturyzacji skierowaliśmy dedykowane wzmożone zasoby operacyjne.

Aby zawnioskować o obniżenie wysokości rat należy:

1) Wypełnić jeden z dostępnych rodzajów wniosków:

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY LEASINGU_POŻYCZKI (dostępny na dole strony)

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY LEASINGU_WINDYKACJA dostęny dla Klientów posiadających zaległość w spłacie (dostępny na dole strony)

 i przesyłać podpisany skan na adres mailowy: dok@aliorleasing.pl

2) Wniosek będzie przeanalizowany w Alior Leasing, a następnie zostanie wydana decyzja

3) W przypadku decyzji pozytywnej następuje parametryzacja zmian na umowie, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego harmonogramu

4) Następnie wyślemy do Państwa, na wskazany do korespondencji adres e-mail dokument zgody

5) Dokument należy podpisać i odsyłać skan na adres e-mailowy: dok@aliorleasing.pl

6) Zmiany na umowie zostają sparametryzowane

7) Oryginał podpisanego przez Państwa dokumentu prosimy odesłać na adres:

Alior Leasing Sp. z o.o.

Departament Obsługi i Relacji z Klientami

ul. Szewczenki 8

40-855 Katowice

W terminie do 30 dni od podpisania dokumentu zgody. 

8) Po ustabilizowaniu sytuacji rynkowej w związku z panującą pandemią nastąpi zebranie oryginałów, podpisanie ich przez Alior Leasing oraz odesłanie do Państwa. 

W razie pytań związanych z procesem wnioskowania zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: dok@aliorleasing.pl

Wniosek do pobrania znajdziesz niżej -> POBIERZ DOKUMENTY.

 

Uprzejmie przypominamy, że zmiana umów leasingu, zawartych do 31 grudnia 2018 r., których przedmiotem są samochody osobowe, może skutkować koniecznością stosowania do tych umów przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

[podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159].

POBIERZ DOKUMENTY