iKONTO BIZNES Z KARTĄ DEBETOWĄ MASTERCARD Z PLUSEM

iKonto Biznes skierowane jest do nowych klientów biznesowych Alior Banku, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
500 zł na start
Otwórz rachunek za pośrednictwem poniższego wniosku online, zrealizuj przelew do ZUS lub US i zyskaj premię 500 zł na start
nawet do 1000 zł zwrotu za zakupy na stajach paliw

Płać kartą debetową Mastercard z Plusem i zyskaj do 1000 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw – za każdą płatność na stacjach paliw zwrócimy Ci aż 10% (do 200 zł / mies.). Możesz otrzymać zwrot za paliwo przez 5 kolejnych miesięcy od momentu zawarcia umowy o kartę z Plusem.

do 1500 zł premii za regularne bankowanie

Korzystaj aktywnie z rachunku oraz z karty do niego. Za wybrane czynności Alior Bank wypłaci Ci premię – do 125 zł miesięcznie. To zysk dla firmy nawet 1500 zł rocznie!

Inne korzyści iKonta Biznes

0 zł za otwarcie i prowadzenie
konta podstawowego
0 zł za przelewy internetowe
do innego banku w Polsce (Elixir)
0 zł za przelewy internetowe do ZUS i US oraz transgraniczne/SEPA w opcji kosztowej SHA
0 zł za wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
bez opłat miesięcznych za korzystanie z firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem w promocji do końca 2024 r.
0 zł za dostęp do
aplikacji księgowej na zafirmowani.pl

Załóż iKonto Biznes online – nawet w 2 minuty

  1.  Przygotuj: Numer NIP, Dowód osobisty
  2. Zbieramy minimum informacji. Dane uzupełnimy automatycznie z Centralnej Ewidencji Indywidualnej Działalności Gospodarczej.
  3.   Wybierz wygodną dla Ciebie metodę potwierdzenie tożsamości: przelew lub kurier.
  4.  Korzystaj z karty i konta i zyskuj!
           
          Znajdź oddział banku
Pobierz: Regulamin promocji „500 zł na start dla Klientów Alior Leasing” NOTA PRAWNA Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych). Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes. Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja 3. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji, wliczając w to miesiąc przystąpienia do Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja 3. Rachunek iKonto Biznes oraz ww. promocja dostępne są dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. 500 zł na start otrzyma nowy klient Alior Banku, który w okresie promocji tj. od 1.03.2023 r. do 30.06.2024 r. założy w Alior Banku iKonto Biznes poprzez wniosek internetowy udostępniony przez pracownika lub partnera Alior Leasing Sp. z o.o. lub umieszczony na stronie: www.aliorleasing.pl i wykona przelew do ZUS lub US wg zasad określonych w regulaminie promocji „500 zł na start dla klientów Alior Leasing””. Liczba możliwych do przyjęcia przez Alior Bank wniosków o rachunek objętych promocją jest ograniczona do 1500 szt. Z promocji mogą skorzystać klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiadają i nie posiadali w przeciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w Alior Banku. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „500 zł na start dla klientów Alior Leasing”. Promocją „Premia Moneyback” objęci zostaną klienci, którzy w okresie trwania Promocji zawrą Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem i na dzień rozpoczęcia Promocji nie posiadali żadnej karty debetowej wydanej do Rachunku firmowego. Promocja trwa od 1.10.2023 r. do 31.03.2024 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane przez 5 kolejnych miesięcy od momentu zawarcia umowy o Kartę z Plusem. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 10% kwoty transakcji dokonanych na stacjach paliw – nie więcej niż 200 zł (nie więcej niż 1000 zł w całym okresie Promocji). Warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest spełnienie przez Uczestnika w tym danym miesiącu poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę min. 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Plusy Karty z Plusem”. Zgodnie z regulaminem promocji „Karta z Plusem za 0 zł” brak miesięcznych opłat za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem dotyczy klientów, którzy nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej i którzy w okresie od 1.10.2023 r. do 31.03.2024 r. złożą wniosek o wydanie karty debetowej Mastercard z Plusem do rachunku iKonto Biznes, 4×4, Plan Biznes lub Partner. Uczestnik Promocji zwolniony jest z uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z tej karty w okresie od dnia przystąpienia do Promocji do 31.12.2024 r. Po zakończeniu wskazanej Promocji miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierana będzie zgodnie z obowiązującą dla tej karty Taryfą Opłat i Prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu zakończenia tej Promocji. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Plusy Karty z Plusem”. Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem i korzystaniem z firmowych kart debetowych (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja 3, Regulamin promocji „Plusy Karty z Plusem” dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem Alior Banku S.A., oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) i Regulamin Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank SA dostępne są na www.aliorbank.pl oraz w placówkach Banku. Regulamin promocji ,,500 zł na start dla klientów Alior Leasing” jest dostępny na www.aliorleasing.pl. Informacja handlowa według stanu na 31.01.2024 roku. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).