Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Mecenas Monika Woźniak-Goraus
[email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alior Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D (kod pocztowy: 02-232). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem: [email protected] lub pisząc na adres korespondencyjny: Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator udostępnione dane osobowe użytkowników odwiedzających strony WWW będzie przetwarzać w celach:

 • poprawy jakości swoich usług oraz poprawienia obsługi korzystania z serwisu stron WWW,
 • prowadzenia statystyk,
 • marketingowych.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw mogą Państwo się skontaktować z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług prawnych, doradczych, audytowych i in.,
 • podmiotom dostarczającym usługi IT.

POLITYKA COOKIES

Ciasteczka (pliki cookies) – informacje

To niewielkie pliki, mogące być stosowane przez strony internetowe na tzw. końcowych urządzeniach użytkowników (np. smartfon, tablet, laptop), by mogli oni przeglądać odwiedzane strony w sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, pod warunkiem że jest to konieczne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do pozostałych rodzajów plików cookies niezbędna jest nam zgoda użytkownika.

Ze względu na to, że część wykorzystywanych przez nas plików cookies może mieć charakter danych osobowych, chcemy by mieli Państwo możliwość zapoznania się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D (kod pocztowy: 02-232). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem: [email protected] lub poprzez adres korespondencyjny: Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia działania najważniejszych funkcji strony WWW, umożliwiając jej sprawne przeglądanie, prowadzenia statystyk oraz zaprezentowanie oferty.
 3. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać wyrażone wcześniej zgody, klikając w ikonkę „ciasteczka”, umieszczoną w lewym dolnym rogu strony.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw można znaleźć w naszej polityce prywatności.
 5. Pliki cookie używane na stronie:
 • niezbędne cookies techniczne – konieczne, by strona www funkcjonowała poprawnie,
 • cookies statystyczne – służą do prowadzenia statystyk dla witryny aliorleasing.pl,
 • cookies marketingowe – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia,
 • cookies wykorzystywane przez skrypty przy wczytywaniu obrazków w ewentualnych sliderach.

Poniżej przekazujemy linki do stron z informacjami nt. zmian ustawień przeglądarek WWW, umożliwiających zarządzanie plikami cookie:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3wcookiezarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac