Terminowe zakończenie umowy – Najczęściej zadawane pytania

Terminowe zakończenie umowy
Strefa
Klienta

Wnioski
i dokumenty

W tej sekcji możesz:
 • wiersz 1
 • wiersz 2
 • wiersz 3
 • wiersz 4

WAŻNE KWESTIE

 1. Czy został odebrany stały dowód rejestracyjny z Wydziału Komunikacji:

  Dowód tymczasowy (pozwolenie czasowe) dopuszcza pojazd do ruchu na okres do 30 dni. Po upływie tego okresu, zabronione jest kierowanie nim na drogach publicznych. W terminie 30 dni od dnia wystawienia czasowego dowodu rejestracyjnego, zobowiązany jesteś wymienić dowód czasowy na stały. Na stronie www. ma-dr.pl  po wpisaniu numeru rejestracyjnego Twojego pojazdu pojawi się instrukcja postępowania oraz dane kontaktowe biura Multiassist, które zajmie się za Ciebie sprawą

 2. Czy faktura wykupu może zostać wystawiona na osobę fizyczną:

  Jednoosobowa działalność gospodarcza:

  Fakturę wykupu możemy wystawić na osobę fizyczną, ale będzie ona również zawierała numer NIP firmowy, zgodnie z podstawę prawną art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Faktury wykupu z numerem PESEL nie są wystawiane.

  Możesz również dokonać wykupu przedmiot leasingu na inny podmiot, ale tylko po cenie rynkowej przedmiotu.

  Spółka cywilna:

  Fakturę wykupu na osobę fizyczną możemy wystawić z numerem NIP, ale tylko wtedy gdy umowa leasingu zawarta jest z firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a w tym przypadku Leasingobiorcą jest Spółka Cywilna. Z racji faktu, iż Spółka Cywilna nie posiada osobowości prawnej, możemy wystawić Ci fakturę wykupu z pełnymi danymi wspólników w/w spółki. Zgodnie z zawartą umową leasingu terminowy wykup, musi być wystawiony na Spółkę Cywilną.

  Możesz również dokonać wykupu przedmiotu leasingu na inny podmiot ale tylko po cenie rynkowej przedmiotu.

  Spółka z o o. oraz spółka komandytowa:

  Zgodnie z zawartą umową – opcja wykupu przedmiotu leasingu za cenę określoną w umowie przysługuje wyłącznie Leasingobiorcy. Jest to spowodowane treścią art. 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, przeniesienie własności środków trwałych po cenie określonej w umowie może nastąpić jedynie na rzecz Leasingobiorcy. Sprzedaż przedmiotu leasingu innym podmiotom (w tym również członkom zarządu Leasingobiorcy) może się odbyć jedynie po cenie rynkowej przedmiotu leasingu.

 3. Do kiedy należy wpłacić wykup?

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, zobowiązany jesteś do wpłaty kaucji na zabezpieczenie wykupu końcowego w terminie 7 dni od daty wymagalności przedostatniej raty. Ostatecznie możesz dokonać wpłaty wykupu nie później, niż w terminie wymagalności ostatniej raty leasingowej.

 4. Co to jest kaucja na wykup?

  Wysokość kaucji to równowartość kwoty wykupu

 5. Kiedy otrzymam fakturę wykupu po wpłacie środków na wykup?

   

  Faktura wykupu jest wystawiana nie wcześniej niż w miesiącu wymagalności ostatniej raty leasingu

 6. Czy można rozłożyć wykup na raty:

   

  Możesz zawnioskować o rozłożenie kwoty wykupu na raty. Taki wniosek będzie rozpatrzony w drodze indywidualnej weryfikacji

 7. Faktura wykupu została przesłana bez podpisu, dlaczego? Podpis jest wymagany?

   

  Faktura wykupu nie wymaga podpisu, jest przesyłana drogą elektroniczną na adres mailowy do samodzielnego wydruku. Dokument jest wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu