Przenieś kredyt firmowy
do Alior Banku
i zetnij jego koszty!

Spłacasz kredyt firmowy na bieżącą działalność? Przenieś go do Alior Banku. Otrzymasz atrakcyjniejsze warunki finansowania niż te, które masz obecnie. Nie zwlekaj z tą przeprowadzką. Czas to pieniądz!
0 % prowizji
za przyznanie kredytu
do 1 mln zł
kredyt na bieżącą działalność
marża niższa nawet o 50%

od marży kredytu, którą płacisz w innym banku,

przy czym nie niższa niż w wys. 3% lub 4% (w zależności od rodzaju i kwoty kredytu)

decyzja kredytowa w ciągu 20 minut
od złożenia wniosku

Warunki skorzystania z promocji

Promocja „Koszty dzielimy na pół” trwa od 15.04.2023 roku do 31.12.2024 roku. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy z segmentu mikrofirm, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminu, w tym:

  • są posiadaczami firmowego rachunku bieżącego w Alior Banku lub otworzą taki rachunek w okresie obowiązywania promocji;
  • w okresie obowiązywania promocji złożą w Alior Banku wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów;
  • zabezpieczą kredyt gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • zobowiążą się w umowie kredytowej, że spełnią ustalone indywidualnie warunki aktywnego korzystania z rachunku bieżącego w Alior Banku.

Potrzebne dokumenty

dokument tożsamości wnioskodawcy
(dotyczy osób fizycznych)

przedostatnia i ostatnia deklaracja PIT-28, PIT-36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym

(dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich)

roczne i okresowe dokumenty finansowe – księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów lub bilans i rachunek zysków i strat

dowody opłacenia podatku i składek ZUS/KRUS lub zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US
umowa kredytu zawarta z innym bankiem, dotycząca zobowiązania, które ma być refinansowane

Przenieś kredyt firmowy

Znajdź oddział banku

NOTA PRAWNA:

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu firmowego od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Pełna informacja o kredycie i regulamin promocji „Koszty dzielimy na pół” są dostępne w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.